Nationaal Satellietdataportaal — Voorbewerkte data
Informatie & Ondersteuning
Web:NSO Satellietdataportaal
E-mail:NSOportaal@neo.nl

Registreren

Het Netherlands Space Office is in de licentieovereenkomst met de aanbieders van satellietdata overeengekomen dat elke aanvrager een Nederlandse rechtspersoon, Nederlandse instelling of Nederlandse ingezetene is. Indien u een Nederlandse rechtspersoon bent kunt u dit op het registratieformulier aangeven en een gebruikersaccount aanvragen. Hierna worden de inloggegevens verstrekt die u toegang verschaffen tot de gewenste data.

Wachtwoord herstellen?
Uw E-mailadres:
Gegevens van de aanvrager
Organisatie*
Naam*
E-Mailadres*
Toestemming